Shopper & Co.

63  prodotti

:
 • Carrello spesa
  -16%
  { "Blu": { "Carrello spesa": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/588/588031_c/30x42_588031_c.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616792219", "ProductUniqueId": "3074457345616814139", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/588/588031_c/240x336_588031_c.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Carrello spesa", "SottoRaggruppamento": "Carrello spesa", "AttrFiltroColore": "Blu", "AttrColore": "Blu", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/carrello-spesa-blu-588031", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616842102", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "588031", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "588031" }, "Offerta Carrello spesa e shopper pieghevole": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/590/590056_sl/30x42_590056_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616792219", "ProductUniqueId": "3074457345617127003", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/590/590056_sl/240x336_590056_sl.jpg", "prodcount": 3, "Name": "Offerta Carrello spesa e shopper pieghevole", "SottoRaggruppamento": "Offerta Carrello spesa e shopper pieghevole", "AttrFiltroColore": "Blu", "AttrColore": "Blu", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/carrello-spesa-e-shopper-pieghevole-blu-590056", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617127616", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "590056", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "590056" } }, "Rosso": { "Carrello spesa": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/589/589363_sl/30x42_589363_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616792219", "ProductUniqueId": "3074457345616814984", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/589/589363_sl/240x336_589363_sl.jpg", "prodcount": 2, "Name": "Carrello spesa", "SottoRaggruppamento": "Carrello spesa", "AttrFiltroColore": "Rosso", "AttrColore": "Rosso", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/carrello-spesa-rosso-589363", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616843218", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "589363", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "589363" } } }
 • Offerta 2 organizer per borsa
  -31%
  { "Azzurro": { "Organizer per borsa": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/586/586648/30x42_586648.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616792149", "ProductUniqueId": "3074457345616813829", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/586/586648/240x336_586648.jpg", "prodcount": 6, "Name": "Organizer per borsa", "SottoRaggruppamento": "Organizer per borsa", "AttrFiltroColore": "Azzurro", "AttrColore": "Azzurro", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/organizer-per-borsa-azzurro-586648", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616841631", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "586648", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "586648" } }, "Azzurro + Viola": { "Offerta 2 organizer per borsa": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/586/586525_sl/30x42_586525_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616792149", "ProductUniqueId": "3074457345616813805", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/586/586525_sl/240x336_586525_sl.jpg", "prodcount": 3, "Name": "Offerta 2 organizer per borsa", "SottoRaggruppamento": "Offerta 2 organizer per borsa", "AttrFiltroColore": "Multicolor", "AttrColore": "Azzurro + Viola", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/offerta-2-organizer-per-borsa-azzurro-viola-586525", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616841580", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "586525", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "586525" } }, "Blu": { "Organizer per borsa": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/588/588735_sl/30x42_588735_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616792149", "ProductUniqueId": "3074457345616814548", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/588/588735_sl/240x336_588735_sl.jpg", "prodcount": 9, "Name": "Organizer per borsa", "SottoRaggruppamento": "Organizer per borsa", "AttrFiltroColore": "Blu", "AttrColore": "Blu", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/organizer-per-borsa-blu-588735", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616842644", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "588735", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "588735" } }, "Grigio": { "Organizer per borsa": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/586/586646/30x42_586646.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616792149", "ProductUniqueId": "3074457345616813827", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/586/586646/240x336_586646.jpg", "prodcount": 4, "Name": "Organizer per borsa", "SottoRaggruppamento": "Organizer per borsa", "AttrFiltroColore": "Grigio", "AttrColore": "Grigio", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/organizer-per-borsa-grigio-586646", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616841629", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "586646", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "586646" } }, "Grigio + Rosso": { "Offerta 2 organizer per borsa": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/586/586524_sl/30x42_586524_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616792149", "ProductUniqueId": "3074457345616813804", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/586/586524_sl/240x336_586524_sl.jpg", "prodcount": 2, "Name": "Offerta 2 organizer per borsa", "SottoRaggruppamento": "Offerta 2 organizer per borsa", "AttrFiltroColore": "Multicolor", "AttrColore": "Grigio + Rosso", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/offerta-2-organizer-per-borsa-grigio-rosso-586524", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616841579", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "586524", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "586524" } }, "Rosso": { "Organizer per borsa": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/586/586647_b/30x42_586647_b.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616792149", "ProductUniqueId": "3074457345616813828", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/586/586647_b/240x336_586647_b.jpg", "prodcount": 5, "Name": "Organizer per borsa", "SottoRaggruppamento": "Organizer per borsa", "AttrFiltroColore": "Rosso", "AttrColore": "Rosso", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/organizer-per-borsa-rosso-586647", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616841630", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "586647", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "586647" } }, "Rosso - Verde": { "Offerta 2 organizer per borsa": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/561/561805_a/30x42_561805_a.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616792149", "ProductUniqueId": "3074457345617460169", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/561/561805_a/240x336_561805_a.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Offerta 2 organizer per borsa", "SottoRaggruppamento": "Offerta 2 organizer per borsa", "AttrFiltroColore": "Multicolor", "AttrColore": "Rosso - Verde", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/offerta-2-organizer-per-borsa-rosso-verde-561805", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617460669", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "561805", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "561805" } }, "Verde": { "Organizer per borsa": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/588/588734_sl/30x42_588734_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616792149", "ProductUniqueId": "3074457345616814547", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/588/588734_sl/240x336_588734_sl.jpg", "prodcount": 8, "Name": "Organizer per borsa", "SottoRaggruppamento": "Organizer per borsa", "AttrFiltroColore": "Verde", "AttrColore": "Verde", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/organizer-per-borsa-verde-588734", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616842643", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "588734", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "588734" } }, "Verde + Blu": { "Offerta 2 organizer per borsa": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/588/588838_sl/30x42_588838_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616792149", "ProductUniqueId": "3074457345616814600", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/588/588838_sl/240x336_588838_sl.jpg", "prodcount": 10, "Name": "Offerta 2 organizer per borsa", "SottoRaggruppamento": "Offerta 2 organizer per borsa", "AttrFiltroColore": "Multicolor", "AttrColore": "Verde + Blu", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/offerta-2-organizer-per-borsa-verde-blu-588838", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616842702", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "588838", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "588838" } }, "Viola": { "Organizer per borsa": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/586/586649_sl/30x42_586649_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616792149", "ProductUniqueId": "3074457345616813830", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/586/586649_sl/240x336_586649_sl.jpg", "prodcount": 7, "Name": "Organizer per borsa", "SottoRaggruppamento": "Organizer per borsa", "AttrFiltroColore": "Viola", "AttrColore": "Viola", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/organizer-per-borsa-viola-586649", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616841632", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "586649", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "586649" } } }
 • Borsa Etnica porta oggetti
  -15%
  { "Bianco/naturale": { "Borsa Etnica porta oggetti": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/21608/562/562069/30x42_562069.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617455069", "ProductUniqueId": "3074457345617456007", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/21608/562/562069/240x336_562069.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Borsa Etnica porta oggetti", "SottoRaggruppamento": "Borsa Etnica porta oggetti", "AttrFiltroColore": "Bianco", "AttrColore": "Bianco/naturale", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/borsa-etnica-porta-oggetti-bianconaturale-562069", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617457674", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "562069", "SizeCode": "000", "PromoCode": "98" }], "Partnumber": "562069" } }, "Senape/naturale": { "Borsa Etnica porta oggetti": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/21608/562/562070/30x42_562070.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617455069", "ProductUniqueId": "3074457345617456008", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/21608/562/562070/240x336_562070.jpg", "prodcount": 2, "Name": "Borsa Etnica porta oggetti", "SottoRaggruppamento": "Borsa Etnica porta oggetti", "AttrFiltroColore": "Giallo", "AttrColore": "Senape/naturale", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/borsa-etnica-porta-oggetti-senapenaturale-562070", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617457675", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "562070", "SizeCode": "000", "PromoCode": "98" }], "Partnumber": "562070" } }, "Terracotta/naturale": { "Borsa Etnica porta oggetti": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/21608/562/562071/30x42_562071.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617455069", "ProductUniqueId": "3074457345617456009", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/21608/562/562071/240x336_562071.jpg", "prodcount": 3, "Name": "Borsa Etnica porta oggetti", "SottoRaggruppamento": "Borsa Etnica porta oggetti", "AttrFiltroColore": "Arancione", "AttrColore": "Terracotta/naturale", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/borsa-etnica-porta-oggetti-terracottanaturale-562071", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617457676", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "562071", "SizeCode": "000", "PromoCode": "98" }], "Partnumber": "562071" } }, "Verde petrolio/naturale": { "Borsa Etnica porta oggetti": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/562/562072_sl/30x42_562072_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617455069", "ProductUniqueId": "3074457345617456010", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/562/562072_sl/240x336_562072_sl.jpg", "prodcount": 4, "Name": "Borsa Etnica porta oggetti", "SottoRaggruppamento": "Borsa Etnica porta oggetti", "AttrFiltroColore": "Verde", "AttrColore": "Verde petrolio/naturale", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/borsa-etnica-porta-oggetti-verde-petrolionaturale-562072", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617457677", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "562072", "SizeCode": "000", "PromoCode": "98" }], "Partnumber": "562072" } } }
 • Borse spesa 4 pezzi
  -43%
  { "Multicolor": { "Borse spesa 4 pezzi": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/551/551862_a/30x42_551862_a.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616857236", "ProductUniqueId": "3074457345616857821", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/551/551862_a/240x336_551862_a.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Borse spesa 4 pezzi", "SottoRaggruppamento": "Borse spesa 4 pezzi", "AttrFiltroColore": "Multicolor", "AttrColore": "Multicolor", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/borse-spesa-4-pezzi-551862", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616858379", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "551862", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "551862" } } }
 • Organizer Lama
  -31%
  { "Grigio/rosa": { "Organizer Fenicotteri": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/581/581905_sl/30x42_581905_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617010355", "ProductUniqueId": "3074457345617010912", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/581/581905_sl/240x336_581905_sl.jpg", "prodcount": 2, "Name": "Organizer Fenicotteri", "SottoRaggruppamento": "Organizer Fenicotteri", "AttrFiltroColore": "Grigio", "AttrColore": "Grigio/rosa", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/organizer-fenicotteri-grigiorosa-581905", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617011521", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "581905", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "581905" } }, "Multicolor": { "Offerta 2 Organizer per borsa": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/581/581907_sl/30x42_581907_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617010355", "ProductUniqueId": "3074457345617010913", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/581/581907_sl/240x336_581907_sl.jpg", "prodcount": 3, "Name": "Offerta 2 Organizer per borsa", "SottoRaggruppamento": "Offerta 2 Organizer per borsa", "AttrFiltroColore": "Multicolor", "AttrColore": "Multicolor", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/offerta-2-organizer-per-borsa-581907", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617011522", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "581907", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "581907" } }, "Nero/blu": { "Organizer Lama": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/581/581904_sl/30x42_581904_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617010355", "ProductUniqueId": "3074457345617010911", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/581/581904_sl/240x336_581904_sl.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Organizer Lama", "SottoRaggruppamento": "Organizer Lama", "AttrFiltroColore": "Nero", "AttrColore": "Nero/blu", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/organizer-lama-neroblu-581904", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617011520", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "581904", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "581904" } } }
 • Porta monete o medaglie
  { "Marrone": { "Porta monete o medaglie": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/579/579568_sl/30x42_579568_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616787191", "ProductUniqueId": "3074457345616811772", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/579/579568_sl/240x336_579568_sl.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Porta monete o medaglie", "SottoRaggruppamento": "Porta monete o medaglie", "AttrFiltroColore": "Marrone", "AttrColore": "Marrone", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/porta-monete-o-medaglie-marrone-579568", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616839266", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "579568", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "579568" } } }
 • Carrello spesa
  -50%
  { "Grigio": { "Carrello spesa": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/519/519130_sl/30x42_519130_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617273728", "ProductUniqueId": "3074457345617274194", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/519/519130_sl/240x336_519130_sl.jpg", "prodcount": 2, "Name": "Carrello spesa", "SottoRaggruppamento": "Carrello spesa", "AttrFiltroColore": "Grigio", "AttrColore": "Grigio", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/carrello-spesa-grigio-519130", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617274694", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "519130", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "519130" } }, "Rosso": { "Carrello spesa": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/519/519129_sl/30x42_519129_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617273728", "ProductUniqueId": "3074457345617274193", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/519/519129_sl/240x336_519129_sl.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Carrello spesa", "SottoRaggruppamento": "Carrello spesa", "AttrFiltroColore": "Rosso", "AttrColore": "Rosso", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/carrello-spesa-rosso-519129", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617274693", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "519129", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "519129" } } }
 • Borsa Fiori
  -50%
  { "Multicolor": { "Borsa Fiori": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/581/581369_sl/30x42_581369_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616792531", "ProductUniqueId": "3074457345616812792", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/581/581369_sl/240x336_581369_sl.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Borsa Fiori", "SottoRaggruppamento": "Borsa Fiori", "AttrFiltroColore": "Multicolor", "AttrColore": "Multicolor", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/borsa-fiori-581369", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616840414", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "581369", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "581369" } } }
 • Organizer margherite
  -31%
  { "Azzurro": { "Organizer margherite": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/552/552040_sl/30x42_552040_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617126307", "ProductUniqueId": "3074457345617126893", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/552/552040_sl/240x336_552040_sl.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Organizer margherite", "SottoRaggruppamento": "Organizer per borsa", "AttrFiltroColore": "Azzurro", "AttrColore": "Azzurro", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/organizer-margherite-azzurro-552040", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617127475", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "552040", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "552040" } }, "Azzurro + Grigio": { "Offerta 2 organizer per borsa": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/552/552045_sl/30x42_552045_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617126307", "ProductUniqueId": "3074457345617126898", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/552/552045_sl/240x336_552045_sl.jpg", "prodcount": 6, "Name": "Offerta 2 organizer per borsa", "SottoRaggruppamento": "Offerta 2 organizer per borsa", "AttrFiltroColore": "Azzurro", "AttrColore": "Azzurro + Grigio", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/offerta-2-organizer-per-borsa-azzurro-grigio-552045", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617127480", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "552045", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "552045" } }, "Grigio": { "Organizer zig zag": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/552/552041_sl/30x42_552041_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617126307", "ProductUniqueId": "3074457345617126894", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/552/552041_sl/240x336_552041_sl.jpg", "prodcount": 2, "Name": "Organizer zig zag", "SottoRaggruppamento": "Organizer per borsa", "AttrFiltroColore": "Grigio", "AttrColore": "Grigio", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/organizer-zig-zag-grigio-552041", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617127476", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "552041", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "552041" } }, "Grigio + Nero": { "Offerta 2 organizer per borsa": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/552/552044_sl/30x42_552044_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617126307", "ProductUniqueId": "3074457345617126897", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/552/552044_sl/240x336_552044_sl.jpg", "prodcount": 5, "Name": "Offerta 2 organizer per borsa", "SottoRaggruppamento": "Offerta 2 organizer per borsa", "AttrFiltroColore": "Grigio", "AttrColore": "Grigio + Nero", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/offerta-2-organizer-per-borsa-grigio-nero-552044", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617127479", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "552044", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "552044" } }, "Grigio chiaro": { "Organizer Tinta Unita": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/552/552043_sl/30x42_552043_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617126307", "ProductUniqueId": "3074457345617126896", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/552/552043_sl/240x336_552043_sl.jpg", "prodcount": 4, "Name": "Organizer Tinta Unita", "SottoRaggruppamento": "Organizer per borsa", "AttrFiltroColore": "Grigio", "AttrColore": "Grigio chiaro", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/organizer-tinta-unita-grigio-chiaro-552043", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617127478", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "552043", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "552043" } }, "Nero": { "Organizer Tinta Unita": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/552/552042_sl/30x42_552042_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617126307", "ProductUniqueId": "3074457345617126895", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/552/552042_sl/240x336_552042_sl.jpg", "prodcount": 3, "Name": "Organizer Tinta Unita", "SottoRaggruppamento": "Organizer per borsa", "AttrFiltroColore": "Nero", "AttrColore": "Nero", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/organizer-tinta-unita-nero-552042", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617127477", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "552042", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "552042" } } }
 • Borsa mare e beauty personalizzabile
  { "Arancione": { "Borsa mare e beauty personalizzabile": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/553/553317_sl/30x42_553317_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616925218", "ProductUniqueId": "3074457345616925719", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/553/553317_sl/240x336_553317_sl.jpg", "prodcount": 2, "Name": "Borsa mare e beauty personalizzabile", "SottoRaggruppamento": "Borsa mare e beauty personalizzabile", "AttrFiltroColore": "Arancione", "AttrColore": "Arancione", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/borsa-mare-e-beauty-personalizzabile-arancione-553317", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616926272", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "553317", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "553317" } }, "Lime": { "Borsa mare e beauty personalizzabile": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/553/553316_a/30x42_553316_a.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616925218", "ProductUniqueId": "3074457345616925718", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/553/553316_a/240x336_553316_a.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Borsa mare e beauty personalizzabile", "SottoRaggruppamento": "Borsa mare e beauty personalizzabile", "AttrFiltroColore": "Verde", "AttrColore": "Lime", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/borsa-mare-e-beauty-personalizzabile-lime-553316", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616926271", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "553316", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "553316" } } }
 • Borsa viaggio I Ain't Your Mama
  -20%
  { "Verde": { "Borsa viaggio I Ain't Your Mama": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20325/555/555557/30x42_555557_RK98_b.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617084717", "ProductUniqueId": "3074457345617085358", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20325/555/555557/240x336_555557_RK98_b.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Borsa viaggio I Ain't Your Mama", "SottoRaggruppamento": "Borsa viaggio I Ain't Your Mama", "AttrFiltroColore": "Verde", "AttrColore": "Verde", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/borsa-viaggio-i-aint-your-mama-verde-555557", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617085926", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "555557", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "555557" } } }
 • Borsa viaggio Can't Touch
  -20%
  { "Bianco": { "Borsa viaggio Can't Touch": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20325/555/555554/30x42_555554_RK95_b.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617084714", "ProductUniqueId": "3074457345617085355", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20325/555/555554/240x336_555554_RK95_b.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Borsa viaggio Can't Touch", "SottoRaggruppamento": "Borsa viaggio Can't Touch", "AttrFiltroColore": "Bianco", "AttrColore": "Bianco", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/borsa-viaggio-cant-touch-bianco-555554", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617085923", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "555554", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "555554" } } }
 • Borsone Pois Pieghevole
  -50%
  { "Arancione": { "Borsone Pois Pieghevole": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/517/517183_sl/30x42_517183_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616792503", "ProductUniqueId": "3074457345616798067", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/517/517183_sl/240x336_517183_sl.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Borsone Pois Pieghevole", "SottoRaggruppamento": "Borsone Pois Pieghevole", "AttrFiltroColore": "Arancione", "AttrColore": "Arancione", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/borsone-pois-pieghevole-arancione-517183", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616821948", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "517183", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "517183" } }, "Blu": { "Borsone Pois Pieghevole": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/517/517184_sl/30x42_517184_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616792503", "ProductUniqueId": "3074457345616798068", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/517/517184_sl/240x336_517184_sl.jpg", "prodcount": 2, "Name": "Borsone Pois Pieghevole", "SottoRaggruppamento": "Borsone Pois Pieghevole", "AttrFiltroColore": "Blu", "AttrColore": "Blu", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/borsone-pois-pieghevole-blu-517184", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616821949", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "517184", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "517184" } }, "Verde": { "Borsone Pois Pieghevole": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/517/517185_sl/30x42_517185_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616792503", "ProductUniqueId": "3074457345616798069", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/517/517185_sl/240x336_517185_sl.jpg", "prodcount": 3, "Name": "Borsone Pois Pieghevole", "SottoRaggruppamento": "Borsone Pois Pieghevole", "AttrFiltroColore": "Verde", "AttrColore": "Verde", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/borsone-pois-pieghevole-verde-517185", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616821950", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "517185", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "517185" } } }
 • Borsa Shopping Giungla
  -50%
  { "Multicolor": { "Borsa Shopping Giungla": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/541/541731_sl/30x42_541731_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616784381", "ProductUniqueId": "3074457345616800322", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/541/541731_sl/240x336_541731_sl.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Borsa Shopping Giungla", "SottoRaggruppamento": "Borsa Shopping Giungla", "AttrFiltroColore": "Multicolor", "AttrColore": "Multicolor", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/borsa-shopping-giungla-541731", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616825452", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "541731", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "541731" } } }
 • Borsa viaggio Seven Seas
  -20%
  { "Azzurro": { "Borsa viaggio Seven Seas": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20325/555/555556/30x42_555556_RK97_b.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617084716", "ProductUniqueId": "3074457345617085357", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20325/555/555556/240x336_555556_RK97_b.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Borsa viaggio Seven Seas", "SottoRaggruppamento": "Borsa viaggio Seven Seas", "AttrFiltroColore": "Azzurro", "AttrColore": "Azzurro", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/borsa-viaggio-seven-seas-azzurro-555556", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617085925", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "555556", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "555556" } } }
 • Borsa viaggio Rock 'n Roll
  -20%
  { "Giallo": { "Borsa viaggio Rock 'n Roll": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20325/555/555555/30x42_555555_RK96_b.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617084715", "ProductUniqueId": "3074457345617085356", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20325/555/555555/240x336_555555_RK96_b.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Borsa viaggio Rock 'n Roll", "SottoRaggruppamento": "Borsa viaggio Rock 'n Roll", "AttrFiltroColore": "Giallo", "AttrColore": "Giallo", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/borsa-viaggio-rock-n-roll-giallo-555555", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617085924", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "555555", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "555555" } } }
 • Portatessere 2 pezzi
  -42%
  { "Blu/argento": { "Portatessere 2 pezzi": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/583/583017_sl/30x42_583017_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616792006", "ProductUniqueId": "3074457345616813007", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/583/583017_sl/240x336_583017_sl.jpg", "prodcount": 2, "Name": "Portatessere 2 pezzi", "SottoRaggruppamento": "Portatessere 2 pezzi", "AttrFiltroColore": "Blu", "AttrColore": "Blu/argento", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/portatessere-2-pezzi-argentoblu-583017", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616840632", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "583017", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "583017" } }, "Rosso/argento": { "Portatessere 2 pezzi": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/583/583016_sl/30x42_583016_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616792006", "ProductUniqueId": "3074457345616813006", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/583/583016_sl/240x336_583016_sl.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Portatessere 2 pezzi", "SottoRaggruppamento": "Portatessere 2 pezzi", "AttrFiltroColore": "Rosso", "AttrColore": "Rosso/argento", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/portatessere-2-pezzi-argentorosso-583016", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616840631", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "583016", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "583016" } } }
 • Borsa trolley 3 in 1
  -30%
 • Beauty set 3 pezzi
  -30%
  { "Multicolor": { "Beauty set 3 pezzi": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/518/518500_sl/30x42_518500_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616857312", "ProductUniqueId": "3074457345616857678", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/518/518500_sl/240x336_518500_sl.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Beauty set 3 pezzi", "SottoRaggruppamento": "Beauty set 3 pezzi", "AttrFiltroColore": "Multicolor", "AttrColore": "Multicolor", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/beauty-set-3-pezzi-518500", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616858178", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "518500", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "518500" } } }
 • Astuccio da borsetta
  -30%
  { "Naturale": { "Astuccio da borsetta": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/15734/553/553412/30x42_553412.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616869305", "ProductUniqueId": "3074457345616869879", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/15734/553/553412/240x336_553412.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Astuccio da borsetta", "SottoRaggruppamento": "Astuccio da borsetta", "AttrFiltroColore": "Naturale", "AttrColore": "Naturale", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/astuccio-da-borsetta-naturale-553412", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616870500", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "553412", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "553412" } } }
 • Borsa per lo Sport Eco-Friendly
  -21%
  { "Antracite": { "Borsa per lo Sport Eco-Friendly": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20320/555/555393/30x42_555393_CM3367_2.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616933218", "ProductUniqueId": "3074457345616933743", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20320/555/555393/240x336_555393_CM3367_2.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Borsa per lo Sport Eco-Friendly", "SottoRaggruppamento": "Borsa per lo Sport Eco-Friendly", "AttrFiltroColore": "Grigio", "AttrColore": "Antracite", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/borsa-per-lo-sport-eco-friendly-antracite-555393", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616934247", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "555393", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "555393" } } }
 • Zainetto Eco-Friendly
  -30%
  { "Antracite": { "Zainetto Eco-Friendly": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20320/555/555395/30x42_555395.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616933220", "ProductUniqueId": "3074457345616933745", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20320/555/555395/240x336_555395.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Zainetto Eco-Friendly", "SottoRaggruppamento": "Zainetto Eco-Friendly", "AttrFiltroColore": "Grigio", "AttrColore": "Antracite", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/zainetto-eco-friendly-antracite-555395", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616934249", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "555395", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "555395" } } }
 • Beauty case Eco-Friendly
  -30%
  { "Antracite": { "Beauty case Eco-Friendly": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20320/555/555396/30x42_555396_CM3370-CM3374_2.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616933221", "ProductUniqueId": "3074457345616933746", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20320/555/555396/240x336_555396_CM3370-CM3374_2.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Beauty case Eco-Friendly", "SottoRaggruppamento": "Beauty case Eco-Friendly", "AttrFiltroColore": "Grigio", "AttrColore": "Antracite", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/beauty-case-eco-friendly-antracite-555396", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616934250", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "555396", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "555396" } } }
 • Marsupio Eco-Friendly
  -30%
  { "Antracite": { "Marsupio Eco-Friendly": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20320/555/555397/30x42_555397_CM3371_3.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616933222", "ProductUniqueId": "3074457345616933747", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20320/555/555397/240x336_555397_CM3371_3.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Marsupio Eco-Friendly", "SottoRaggruppamento": "Marsupio Eco-Friendly", "AttrFiltroColore": "Grigio", "AttrColore": "Antracite", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/marsupio-eco-friendly-antracite-555397", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616934251", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "555397", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "555397" } } }
 • Zaino Anti-Ladri Eco-Friendly
  -20%
  { "Antracite": { "Zaino Anti-Ladri Eco-Friendly": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20320/555/555398/30x42_555398_CM3372_3.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616933223", "ProductUniqueId": "3074457345616933748", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20320/555/555398/240x336_555398_CM3372_3.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Zaino Anti-Ladri Eco-Friendly", "SottoRaggruppamento": "Zaino Anti-Ladri Eco-Friendly", "AttrFiltroColore": "Grigio", "AttrColore": "Antracite", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/zaino-anti-ladri-eco-friendly-antracite-555398", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616934252", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "555398", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "555398" } } }
 • Astuccio Eco-Friendly
  -40%
  { "Antracite": { "Astuccio Eco-Friendly": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20320/555/555400/30x42_555400.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616933225", "ProductUniqueId": "3074457345616933750", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20320/555/555400/240x336_555400.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Astuccio Eco-Friendly", "SottoRaggruppamento": "Astuccio Eco-Friendly", "AttrFiltroColore": "Grigio", "AttrColore": "Antracite", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/astuccio-eco-friendly-antracite-555400", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616934254", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "555400", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "555400" } } }
 • Borsa Venere Conchiglia
  -30%
  { "Multicolor": { "Borsa Venere Conchiglia": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/18804/539/539904/30x42_539904_8058575055088-2.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617036677", "ProductUniqueId": "3074457345617037176", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/18804/539/539904/240x336_539904_8058575055088-2.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Borsa Venere Conchiglia", "SottoRaggruppamento": "Borsa Venere Conchiglia", "AttrFiltroColore": "Multicolor", "AttrColore": "Multicolor", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/borsa-venere-conchiglia-539904", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617037676", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "539904", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "539904" } } }
 • Borsa Geometrica Color
  -30%
  { "Giallo/rosso": { "Borsa Geometrica Color": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/18804/539/539905/30x42_539905_8058575055187-2.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617036678", "ProductUniqueId": "3074457345617037177", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/18804/539/539905/240x336_539905_8058575055187-2.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Borsa Geometrica Color", "SottoRaggruppamento": "Borsa Geometrica Color", "AttrFiltroColore": "Giallo", "AttrColore": "Giallo/rosso", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/borsa-geometrica-color-giallorosso-539905", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617037677", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "539905", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "539905" } } }
 • Borsa Mare Righe con pochette
  { "Blu/bianco": { "Borsa Mare Righe con pochette": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/18275/563/563655/30x42_563655.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617358210", "ProductUniqueId": "3074457345617358767", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/18275/563/563655/240x336_563655.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Borsa Mare Righe con pochette", "SottoRaggruppamento": "Borsa Mare Righe con pochette", "AttrFiltroColore": "Blu", "AttrColore": "Blu/bianco", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/borsa-mare-righe-con-pochette-blubianco-563655", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617359282", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "563655", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "563655" } } }
 • Borsa Mare Scritte con pochette
  { "Grigio/naturale": { "Borsa Mare Scritte con pochette": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/18275/563/563656/30x42_563656.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617358211", "ProductUniqueId": "3074457345617358768", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/18275/563/563656/240x336_563656.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Borsa Mare Scritte con pochette", "SottoRaggruppamento": "Borsa Mare Scritte con pochette", "AttrFiltroColore": "Grigio", "AttrColore": "Grigio/naturale", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/borsa-mare-scritte-con-pochette-grigionaturale-563656", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617359283", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "563656", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "563656" } } }
 • Borsa Sacco Spiaggia Star
  { "Grigio": { "Borsa Sacco Spiaggia Star": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/18275/563/563669/30x42_563669.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617358223", "ProductUniqueId": "3074457345617358780", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/18275/563/563669/240x336_563669.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Borsa Sacco Spiaggia Star", "SottoRaggruppamento": "Borsa Sacco Spiaggia Star", "AttrFiltroColore": "Grigio", "AttrColore": "Grigio", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/borsa-sacco-spiaggia-star-grigio-563669", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617359295", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "563669", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "563669" } } }
 • Borsa con manici ecologica
  { "Multicolor": { "Borsa con manici ecologica": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20532/554/554851/30x42_554851.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617289739", "ProductUniqueId": "3074457345617290277", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20532/554/554851/240x336_554851.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Borsa con manici ecologica", "SottoRaggruppamento": "Borsa con manici ecologica", "AttrFiltroColore": "Multicolor", "AttrColore": "Multicolor", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/borsa-con-manici-ecologica-554851", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617291277", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "554851", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "554851" } } }
 • Borsa ecologica a rete
  { "Beige": { "Borsa ecologica a rete": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20532/554/554803/30x42_554803.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617290018", "ProductUniqueId": "3074457345617290229", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20532/554/554803/240x336_554803.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Borsa ecologica a rete", "SottoRaggruppamento": "Borsa ecologica a rete", "AttrFiltroColore": "Naturale", "AttrColore": "Beige", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/borsa-ecologica-a-rete-beige-554803", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617291229", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "554803", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "554803" } }, "Rosa": { "Borsa ecologica a rete": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20532/554/554805/30x42_554805.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617290018", "ProductUniqueId": "3074457345617290231", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20532/554/554805/240x336_554805.jpg", "prodcount": 3, "Name": "Borsa ecologica a rete", "SottoRaggruppamento": "Borsa ecologica a rete", "AttrFiltroColore": "Rosa", "AttrColore": "Rosa", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/borsa-ecologica-a-rete-rosa-554805", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617291231", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "554805", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "554805" } }, "Verde": { "Borsa ecologica a rete": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20532/554/554804/30x42_554804.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617290018", "ProductUniqueId": "3074457345617290230", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20532/554/554804/240x336_554804.jpg", "prodcount": 2, "Name": "Borsa ecologica a rete", "SottoRaggruppamento": "Borsa ecologica a rete", "AttrFiltroColore": "Verde", "AttrColore": "Verde", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/borsa-ecologica-a-rete-verde-554804", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617291230", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "554804", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "554804" } } }
 • Borsa portabottiglie
  { "Nero": { "Borsa portabottiglie": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20877/554/554596/30x42_554596.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617178862", "ProductUniqueId": "3074457345617179431", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20877/554/554596/240x336_554596.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Borsa portabottiglie", "SottoRaggruppamento": "Borsa portabottiglie", "AttrFiltroColore": "Nero", "AttrColore": "Nero", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/borsa-portabottiglie-nero-554596", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617179931", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "554596", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "554596" } } }
 • Gettone clip per spesa 2 pezzi
  { "Nero": { "Gettone clip per spesa 2 pezzi": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/552/552119_sl/30x42_552119_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617273693", "ProductUniqueId": "3074457345617274292", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/552/552119_sl/240x336_552119_sl.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Gettone clip per spesa 2 pezzi", "SottoRaggruppamento": "Gettone clip per spesa 2 pezzi", "AttrFiltroColore": "Nero", "AttrColore": "Nero", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/gettone-clip-per-spesa-2-pezzi-nero-552119", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617274848", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "552119", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "552119" } } }
 • Borsa mare con stuoia
  { "Multicolor": { "Borsa mare con stuoia": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/519/519178_d/30x42_519178_d.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617273772", "ProductUniqueId": "3074457345617274205", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/519/519178_d/240x336_519178_d.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Borsa mare con stuoia", "SottoRaggruppamento": "Borsa mare con stuoia", "AttrFiltroColore": "Multicolor", "AttrColore": "Multicolor", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/borsa-mare-con-stuoia-519178", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617274705", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "519178", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "519178" } } }
 • Portafoglio Garden
  -30%
  { "Rosa/naturale": { "Portafoglio Garden": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/531/531942_sl_1/30x42_531942_sl_1.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616792483", "ProductUniqueId": "3074457345616799932", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/531/531942_sl_1/240x336_531942_sl_1.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Portafoglio Garden", "SottoRaggruppamento": "Portafoglio decorato", "AttrFiltroColore": "Rosa", "AttrColore": "Rosa/naturale", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/portafoglio-garden-rosa-531942", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616824852", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "531942", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "531942" } } }
 • Trolley
  -50%
  { "Rosso": { "Trolley con etichette valigia": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/584/584892_sl/30x42_584892_sl.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345616925237", "ProductUniqueId": "3074457345616925762", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/584/584892_sl/240x336_584892_sl.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Trolley con etichette valigia", "SottoRaggruppamento": "Trolley con etichette valigia", "AttrFiltroColore": "Rosso", "AttrColore": "Rosso", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/trolley-con-etichette-valigia-rosso-584892", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345616926315", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "584892", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "584892" } } }
 • Borsa I'm So Fancy
  -28%
  { "Grigio": { "Borsa I'm So Fancy": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20325/555/555548/30x42_555548.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617084708", "ProductUniqueId": "3074457345617085349", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20325/555/555548/240x336_555548.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Borsa I'm So Fancy", "SottoRaggruppamento": "Borsa I'm So Fancy", "AttrFiltroColore": "Grigio", "AttrColore": "Grigio", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/borsa-im-so-fancy-grigio-555548", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617085917", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "555548", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "555548" } } }
 • Borsa mare Spiaggia
  { "Giallo/azzurro": { "Borsa mare Spiaggia": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/537/537565/30x42_537565.jpg", "BundleUniqueId": "3074457345617258669", "ProductUniqueId": "3074457345617259186", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/537/537565/240x336_537565.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Borsa mare Spiaggia", "SottoRaggruppamento": "Borsa mare Spiaggia", "AttrFiltroColore": "Giallo", "AttrColore": "Giallo/azzurro", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/borsa-mare-spiaggia-gialloazzurro-537565", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "3074457345617260200", "Name": "Taglia Unica", "LongDescription": "Taglia Unica", "Partnumber": "537565", "SizeCode": "000", "PromoCode": "90" }], "Partnumber": "537565" } } }

Hai visto 40 prodotti su 63

Carica altro